Tuyển dụng - Binh Anh Electronics

Tuyển dụng

Chăm sóc khách hàng

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Mô tả Công việc:   Thực hiện tiếp nhận & xử lý thông tin khiếu nại, báo hỏng của khách hàng qua điện thoại, email, chat, online, web.. Giới thiệu, tư vấn và trả lời thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách khuyến mãi của Công ty qua điện thoại, email, chat online… Chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố của khách hàng theo đúng quy trình quy [...]

software-test

Tester

Tuyển dụng 02 Tester làm việc tại Hà Nội - mức lương thỏa thuận. Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động...

trade

Chuyên viên Trade Marketing

Mô tả công việc: - Phân tích, nghiên cứu thị trường: Nắm bắt các điểm, mạnh - yếu - cơ hội - nguy cơ của đối thủ cạnh tranh trên thị trường; Thu thập và xử lý thông tin về các chương trình, kế hoạch truyền thông của các đối thủ; Nghiên cứu các nhu cầu, mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty - Đề xuất các kế hoạch điều tra nghiên cứu khách [...]