Những điểm mới trong đào tạo, sát hạch lái xe – Binh Anh Electronics

Những điểm mới trong đào tạo, sát hạch lái xe

Những điểm mới trong đào tạo, sát hạch lái xe

Học viên sẽ được đào tạo và sát hạch trên phần mềm mô phỏng để nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống khó trên đường.

giay-phep-lai-xe-PC-v2-01-2-1572511068

Chia sẻ bài này