Khám sức khỏe tổng quát cho CBNV Bình Anh – Binh Anh Electronics

Khám sức khỏe tổng quát cho CBNV Bình Anh

khám sức khỏe

Khám sức khỏe tổng quát cho CBNV Bình Anh

Chăm lo sức khỏe cho CBNV được coi là một trách nhiệm quan trọng trong rất nhiều các chế độ phúc lợi mà Bình Anh dành cho các thành viên trong Công ty. Đối với Công ty, mỗi cá nhân đều là những mắt xích quan trọng tạo nên một tập thể vững mạnh, một khối đoàn kết và thống nhất. Bởi vậy, hằng nằm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBNV tại các trụ sở, chi nhánh trên cả nước.

Năm nay, Công ty đã lựa chọn Trung tâm y tế Medelab là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai khám sức khỏe tổng quát cho CBNV tại văn phòng Hà Nội. Sáng ngày 01 và 02/8, các CBNV đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sinh hóa tại Công ty và tiến hành các thủ tục xét nghiệm khác vào ngày 07/8 tại Trung tâm Medelab.

Dưới đây là một số hình ảnh:

khám sức khỏe 2016

khám sức khỏe 2016

khám sức khỏe 2016

khám sức khỏe 2016

Dù ở vị trí nào, tại Bình Anh, CBNV đều được hưởng những chế độ phúc lợi như nhau. Mọi người đều bình đẳng, có cơ hội làm việc, cống hiến và được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chia sẻ bài này