Hà Nội ngày càng đông đúc vì mỗi tháng có hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới? – Binh Anh Electronics

Hà Nội ngày càng đông đúc vì mỗi tháng có hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới?

Hà Nội ngày càng đông đúc vì mỗi tháng có hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới?

Hiện nay, Hà Nội là nơi có tốc độ phát triển phương tiện cá nhân cao nhất tại Việt Nam với hơn 30.000 phương tiện đăng ký mới mỗi tháng

Phương tiện giao thông

Nguồn: Vn Express

Chia sẻ bài này